suvarma.jpg

Damcı Suvarma Borusu

Damla Suvarma Borusunun istifadəsi ilə su itkisi minimuma endirilir.

  • Boruya müntəzəm olaraq yerləşdirilən labirintlər, istənilən miqdarda suyun bitki kökünə çatdırılmasını təmin edir.
  • Bundan əlavə, bu üsulla, su ilə birlikdə bitkinin kökünə suda həll olunan gübrələr verilir. Beləliklə, gübrə qənaət edir.
  • Klassik suvarma üsullarının tətbiq olunduğu əkinçilikdə bitki suya çatmaq üçün daha çox kök alır; Ancaq bu sistemdə su birbaşa bitkinin kökünə verildiyindən bitki çox kök almır və güc kökün yerinə məhsula gedir.
  • Damcı suvarma sistemi havadakı rütubəti azaltdığından, rütubətli bir mühitdə yayılan göbələklər kimi xəstəliklərin qarşısını əhəmiyyətli dərəcədə alır.
  • Yabanı otların böyüməsinə icazə vermir.
  • Torpağın havalandırılmasını təmin edir.
  • Suyun istifadəsinin səmərəliliyini artırır. Klassik suvarma üsulları ilə müqayisədə yüksək qənaət təmin edir.
  • Suvarmada görülən müntəzəm işinləri minimuma endirir.
damci-suvarma.jpg

Təsvir: Damcı suvarma boruları kənd təsərrüfatında suvarma üçün istifadə olunur. Ümumi bir təriflə, damcı suvarma, müəyyən bir boru sistemi tərəfindən daşınan və yan tərəfə və ya içəriyə qoyulan xüsusi bir boru sistemi vasitəsi ilə bitkinin böyüməsi üçün lazım olan suyun damcı şəklində bitki kök zonasına tətbiq edilməsidir.

Damla sulamanın əsas məqsədi; bitkinin istifadə etdiyi suyu, istəyə əsasən bitkiyə qida maddələri ilə birlikdə həddindən artıq su tələbatı yaratmadan bitkiyə verməkdir.

“Sarvan Group” müştərilərinə yerli və xarici istehsalçıların yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən hər növ damcılı suvarma borularının satışını təmin edir. Şirkətimizin təmin etdiyi damcı suvarma boruları suvarmada sizə qənaət edəcək.

 

Sizi həmçinin maraqlandıra bilər