FİTTİNQLƏR

Polietilen Borular

PVC və PRRC Borular

POLIETILEN BORU ALIN QAYNAQ APARATLARI

POLİETİLEN BORU ELEKTROFUSİYA QAYNAQ APARATLARI

BOLT, QAYKA VƏ ŞAYBALAR

ALTIBUCAQ BAŞLIQLI YARI YIVLI BOLT
ALTIBUCAQ BAŞLIQLI TAM YİVLI BOLT
KOR BOLT
ALTIBUCAQLI HÜNDÜR QAYKA
NEYLON KİLİDLİ QAYKA
FLYANSLI QAYKA

SIYIRTMƏLƏR

HİDRANTLAR

KLAPANLAR

BOLTLAR

QAYKALAR

Altıbucaq başlıqlı yarı yivli bolt, Uzunluq 80mm-250 mm
Altıbucaq başlıqlı tam yivli bolt, Uzunluq 10mm-300 mm
(Kor bolt )Uzunluq 20mm-150mm
Neylon kilidli qayka
Altıbucaq başlıqlı yarı yivli bolt, Uzunluq 80mm-250 mm
ALTIBUCAQLI HÜNDÜR QAYKA

ŞAYBALAR

Yastı şayba, Xarici diametr 12mm-130 mm
Yaylı şayba

Təmir Xamutları

Xamut İki Hissəli Flex
EASY 10 Clamp Tək Hissəli
Içdən Əlavə Təmir
Test Balonu
Light Clamp