POLİETİLEN EF QAYNAQ APARATLARI

POLİETİLEN BORU EF QAYNAQ APARATLARI

HST-S-315 ÇİRKAB SU ELEKTROFUSİYA QAYNAQ APARATI

Sarvan Group sizə EF QAYNAQ APARATLARI ‘nı ən sərfəli qiymətə təmin edir. EF QAYNAQ APARATLARI ‘ mız sertifikatları ilə birliktə sizə təmin olunur.  

EF qaynağı etibarlı və yüksək performanslı bir montaj üsuludur. Boruların hazırlanması və montaj prinsibi ef qaynaq metodunda əsas parametrlərindən biridir. EF  qaynaq üsulunda qaynaq qol hissəsindəki istilik müqavimətləri ilə aparılır. Mufta içinə borular qoyulduqdan sonra qaynaq aparatının ucları dəlikdəki qolun müqavimət uclarına bağlanır və müqavimətlər cərəyanla qızdırılır. Dirsəklərin istiləşməsi nəticəsində qolun divar qalınlığı borunun divar qalınlığından daha yüksək olduğundan boru divarının temperaturu qol divarının temperaturundan daha yüksək olur. Bu temperatur fərqi səbəbindən borunun içərisində təzyiq meydana gəlir. Qaynaq prosesi borunun içindəki və çölündəki təzyiq sayəsində baş verir.

Şirkətimizin əsas istiqaməti müştərilərimizin ehtiyacı və tələblərini ən qısa zaman çərçivəsində , düzgün, dəqiq, keyfiyyət standartlarına cavab verəcək şəkildə təmin etməkdir.