Paslanmaz Metal Birləşmələr

paslanmaz metal dirsek
Paslanmaz Dirsək 90°
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

nerj mufta
Paslanmaz Mufta
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

paslanmaz üçlük
Paslanmaz Üçlük
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

tıxac
Paslanmaz Tıxac
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

amerikanka ic yivli
Amerikanka İç Yivli
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

amerikanka cöl yivli
Amerikanka Çöl Yivli
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

Paslanmaz Metal Birləşmələr
Paslanmaz Rekor Çöl Yivli
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

Paslanmaz Metal Birləşmələr
Paslanmaz Rekor İç Yivli
Ölçüsü, inç

(1/2″- 6″)

Sizi həmçinin maraqlandıra bilər

Paslanmaz Metal Birləşmələr istifadə etmədən məişət istifadəsində santexnikada inşaay mümkün deyil. Kimya və neft emalı sənayesində, boru kəmərlərinin quraşdırılmasında və maşınqayırmada da istifadə olunur bu fitinqlərdən geniş istifadə olunur. Paslanmayan metal fitinqlər şaquli və üfüqi döngələrdə birləşmə işlərini yerinə yetirmək üçün istifadə olunur.

Metal birləşmələr həm yüksək, həm də aşağı temperaturlara davamlıdır. Bu fitinqlər yüksək keyfiyyətli və etibarlı hesab olunur. Yivli fitinqlər yüksək temperaturda və ya yüksək təzyiq zamanı istifadəsi səmərəli olunur.

Paslanmayan metal fitinqlər tətbiq olunma məqsədindən asılı olaraq, muftalara (eyni ölçüdə boruların birləşdirilməsi üçün), rekor(borunun bağlanması üçün), künclərə bölünür. (dönüşlər edərkən),  üçlüklərə(lazım gələrsə ana borudan bir budaq düzəldin) və keçidlərə(fərqli diametrli borular bağlandıqda onlardan istifadə etmək lazımdır) bir-birinə).

PASLANMAZ BORU FİTİNQLƏRNDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN FAYDALARI

Fitinqlər sıx və davamlı bir əlaqə təmin edir. Onların geniş istifadəsi çoxlu müsbət xüsusiyyətlərə görədir. Paslanmayan borular üçün olan bu fitinqlər, müxtəlif qələvilərə və turşulara davamlı olduğu üçün müxtəlif sahələrdə və sənaye sahələrində geniş tələbat var.

Korroziyaya və mexaniki stresə qarşı müqavimət onları aşındırıcı mayelərin daşınması üçün əvəzolunmaz hala gətirir.
Birləşmələrin əlavə bir xüsusiyyəti, materialın praktikliyini və ətraf mühitin mənfi təsirlərinə və ən ağır yüklərə tab gətirmək qabiliyyətini təyin edən paslanmayan poladdan hazırlanmasıdır, paslanmayan fitinqlər keyfiyyəti və istehlakçı xüsusiyyətləri dəyişməz olaraq qalır. Beləliklə, paslanmayan fitinqlər istifadəsi boru kəmərinin müxtəlif hissələri arasında etibarlı və möhkəm bir əlaqə təmin edir.