Polietilen Borular

Polietilen Borular

HDPE Borular

Polietilen Borular -ın Xüsusiyəti

Polietilen borular fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə boru istifadəsində və boru tətbiqləri üçün əla seçim halına gəlmişdir. 50 illik zəmanəti ilə Hdpe borusu o uzun illər uğurla istifadə olunur və polad boru kimi alternativlərini günbəgün geridə qoyur. HDPE Borular yüksək temperaturda əridilə bilən və çox yüksək kimyəvi müqavimət və çatların yayılma müqavimətinə malik olan HDPE (yüksək sıxlıqlı polietilen) xammalından istehsal olunur. Hdpe boru kəməri ifadəsi hazırda əsasən Pe 100 boru kəməri qrupu üçün istifadə olunur.

Polietilen Borular, boru layihələrində istifadə olunan etibarlı və davamlı boru çeşididir. Uzun ömür, infrastruktur layihələrinə investisiya xərclərini azaldır. Hdpe boruların ömrü, layihə şərtlərinə görə 50 ilə 100 il arasında xidmət müddətinə malikdir. HDPE xammalı, həyat baxımından dəyişdirmə boru sistemləri ilə müqayisədə çox qənaətli bir məhsuldur. PE 100 boruları, zəmanətli minimum 50 illik müddətdə belə metal borulardan və ya PVC borulardan üstünlüyə malikdir.

HDPE boruların istifadəsindən əvvəl ən çox istifadə olunan borulardan biri metal borulardır. Bu boruların ən böyük problemi, bilindiyi kimi, hər cür maye və ya ətraf mühit faktorları ilə kimyəvi reaksiyaya girir. Korroziya (paslanma) metal borular üçün ən təhlükəli problemdir. Bu boruların içərisində və xaricində korroziya hidravlik itkilərə səbəb olur və sistemin səmərəliliyini ciddi şəkildə təhdid edir. Əslində, uzun müddət keçdikcə korroziya metal borunun ömrünü bitirir və çox bahalı bir təmirə ehtiyac duyulur. Günümüzdə isə bu borular plastik əsaslı və hətta HDPE boru xammalı ilə suvaqlanaraq istifadə olunmağa çalışılır. Bu gün bu cür məhsullar çox bahalı istehsal və tətbiq çətinlikləri ilə istifadə olunur. Bununla birlikdə, Hdpe Borularında heç bir korroziya, uzun müddət davam edən bir hidravlik sistemin qurulmasına imkan verən pas mikroorqanizm əmələ gəlməsi yoxdur.

Sarvan Group yüksək keyfiyyət standartlarının bütün tələblərinə cavab verən РЕ 100 borularının satışını təmin edir.

 

Polietilen Borular Haqında Məlumatlar

Polietilen Borular xarici və daxili su və qaz kəmərlərin inşaası və bərpası üçün geniş istifadə olunur. Bu borular ham su həmdə qaz kəmərləri üçün istifada olunur. Şirkətimizin polietilen borularını PE100 sinifinə uyğun olaraq satışını təmin edir. Polietilen borular standard ölçü nisbəti (Standard Dimension Ratio/SDR) SDR26 -SDR9 və işləmə təzyiqi PN6-PN20 diapazon aralarında istehsal olunur. Borular qara (su üçün) və sarı (qaz üçün) rənglərdə istehsal olunur. Bu boruların normal ekspluatasiya şərtlərinə görə suyun yuxarı temperatur dərəcəsi +65° C yuxanı olmamalidir. Boruların standart uzunluğu diametrindan asıllı olaraq 100mt, 50mt, 12mt, 6mt kimi olur. Bu boruların birləşməsi xüsusi qaynaq aparatı ila həyata keçirilir. Bu boruların istehsalı digər polimer borulara əsasən təcrübədə yeni tətbiq olunduğu üçün (50 il) və yeni progressiv texnologiya olduğu üçün müləmməl texniki və iqtisadi göstəricilara malikdir. Hal hazırda Sarvan Group Şirkəti bu boruların diametri 20mm- 900mm qədər satışını təmin edir.

Sizi həmçinin maraqlandıra bilər