Təzyiq Düşürücü Klapanlar

Təzyiq Düşürücü Klapan
Təzyiq Düşürücü Klapan
Ölçüsü, mm

50 -63- 75 – 90 – 110 – ••• – 300

Təzyiq Düşürücü Klapanlar
Solenoid Nəzarət Klapanı
Ölçüsü, mm

50 -63- 75 – 90 – 110 – ••• – 300

Tənzimləyici Klapan
Manual İdarəetmə Klapanı
Ölçüsü, mm

50 -63- 75 – 90 – 110 – ••• – 300

Təzyiq Qırıcı Klapan
Üfüqi Nəzarət Klapanı
Ölçüsü, mm

50 -63- 75 – 90 – 110 – ••• – 300