Polietilen Fitinqlər

PE FİTİNQLƏR

PE Dirsek 90

Polietilen Fitinqler

Polietilen Fitinqler : Sarvan Group sizə Turan Borfit şirkətinin yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən Polietilen fitinqləri ən sərfəli qiymətə satışını təmin edir. Məhsullarımız  sertifikatları ilə birliktə sizə təmin olunur. PE fittinq, HDPE və ya PE su, qaz borularının şaquli və ya üfiqi şəkildə birləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

SARVAN GROUP  olaraq fəaliyətimizin əsas istiqaməti müştərilərimizin ehtiyacı və tələblərini ən qısa zaman çərçivəsində , düzgün, dəqiq, keyfiyyət standartlarına cavab verəcək şəkildə təmin etməkdir. Bizim məqsədimiz sadəcə xidmət göstərmək deyil, müştəriləri tanımaq, ehtiyaclarını anlamaq, ona uyğun məhsulları təqdim etməkdir.

Polietilen Fitinqler Üstünlüklər:

– Yüngül və çevik, zərbəyə davamlıdır
– Sıxlığı 0.935 qr/sm3 -dən az olduğu üçün Poladdan təxminən 8 dəfə yüngüldür.
– Elastik quruluşa görə yeraltı hərəkətlərdən (zəlzələ və s.) çox təsirlənmir.
– İstilik -40 ° -ə enəndə belə elastikdir öz xüsusiyyətlərini saxlayır və kristallaşmır.
– Çevik xüsusiyyətinə görə dirsək lazımdır boru diametrindən 20-35 dəfə böyük bir radiusda qayıda bilər.
– Çatların yayılma müqaviməti yüksəkdir.
– Kimyəvi maddələrə yüksək müqavimət göstərir. Korroziyaya uğramır.
– Aşınma müqaviməti yüksəkdir. Torpağın quruluşunda aşındırıcı təsir göstərən maddələrdən təsirlənmirlər.
– Günəş işığına yüksək müqavimət göstərirlər.
– Polietilen termoplastik bir məhsul olduğu üçün təkrar emal edilə bilən bir məhsuldur.

 

– Qaynaq etmək asandır.
– Qaynaq metodları asandır və tullantısızdır.
-Uzun əməliyyat ömrü. Ömrü hesablanması 20 ° C maye temperaturunda minimum 50 il ömrü müəyyənləşdirir.
– Fitinqlərin minimum ömrü 50 ildir.
– Odda zəhərli qaz buraxmır (PVC -yə görə)
– Yüksək alovlanma temperaturu (PVC ilə müqayisədə)
üstünlük göstərir)
– Şaxtaya davamlıdır
– PE Fitinqlər UV şüalarına davamlıdır.

 

Polietilen Fitinqlərin İstifadə Sahələri:

  • İçməli Su Şəbəkəsi xətləri
  • Bağ Suvarma Sistemləri
  • Yanğın Su Sistemləri
  • Dəniz suyu qəbul xətləri Xətlər
  • Qaz xətləri
  • Soyuducu Su Nəqliyyat Xəttləri
  • İzolyasiya edilmiş boru kəmərləri
  • Tullanı su sistemlərinin drenaj hissələri
  • Kabel tranzitləri üçün istifadə olunan boru kəmərləri
  • Tullantı Qaz şəbəkəsi toplama xətləri

Polietilen Boru və Birləşmələri Birləşdirmə Metodları

Polietilen borular və fitinqlər bir -birinə Alın qaynağı, EF qaynağı
metodları ilə birləşdirilir . Polietilendən başqa materiallardan hazırlanan borulara və onun birləşmələri(fitinqlər), flanşlar və ya bu məqsədlə hazırlanmış digər keçid adaptorları ilə birləşdirilə bilər. Polietilen fitinqlər istifadə ediləcək yerlərə görə rahatlıq təmin edir. Bu gün PE boruların birləşdirmək üçün iki üsuldan istifadə olunur:

• Elektrofüzyon (EF) qaynaq metodu
• Alın qaynaq metodu

Hdpe Boru Qaynaq Metodaları

Polietilen boru ve boru birləşmələri birbirlərinə Alınqaynaq, Elektrofüzyon yöntəmi və ya enjeksiyon ek parçalar ilə bağlanırlar. Polietilen xaricində digər materiallardan yapılan borulara çöldən rezbalı fitinqlər, flanşlar və ya istəyə uyğun olaraq hazırlanmış digər keçid muftalar ilə bağlana bilər. Birləşmə parçaları istifadə olunacaq yerlərə görə asanlıq təmin etməkdədir. Günümüzdə Hdpe boruların birleşdirilməsinde iki metot istifadə olunur:

Alın Qaynaq Metodu

Alın Qaynaq metodu, hdpe boru ve ek parçalarının birleştirilmesinde günümüzdə istifadə olunan ən yayğn qaynaq metoddur. Alın qaynaq birleştirme metodu, bir alın qaynaq aparatı ilə isidiləcək olan boruların uçlarının təraşlanıb hər iki ucun bəlli bir istilik altında təzyiq ilə birbirlərinə doğru birləşdirilmə üsulu ilə edilən metoddur. Alın qaynaq birleştirmə üsulu ilə 1200 mm diametrə qədər olan Hdpe borular qaynaq edilə bilir.

Elektrofüzyon Qaynaq Metodu

Elektrofüzyon qaynaq metodunda qaynaq, elektro füzyon birləşmələrin iç hissəsindəki istilik rezistansları ile edilir. Ef fitinqlərin içərisinə borular yerləşdirildikdən sonra qaynaq aparatının uc hissələri füzyon boru birləşmələrin üstündəki soketlərə bağlanaraq elektrik cərəyanı ilə qızdırılır. Elektrofüzyon birləşmə ilə Hdpe birləşdirilir. PE100 borularda Elektrofüzyon qaynaq metodu ile 20 mm diametrdən 1200 mm diametrdə qədər olan Hdpe borular birləşdirilə bilər.