Qayka

Qayka

ALTIBUCAQLI HÜNDÜR QAYKA

Altıbucaqlı qayka 

NEYLON KİLİDLİ QAYKA

Altıbucaqlı hündür qayka 

FLYANSLI QAYKA

Neylon kilidli qayka