SUVARMA SİSTEMLƏRİ

Sarvan Group hər növ suvarma sistemlərinin satışını həyata keçirir.

Suvarma Sistemləri

Məhsullarımız

Çiləyici Suvarma

Çiləyici Suvarma Sistemləri

Çiləmə üsulu ilə suvarma üsulunda su təbii yağıntıya bənzər şəkildə torpağın səthinə səpilir. Bu üsulda su qapalı borularla mexaniki çiləyicilərə qədər aparılır və çiləyicilərdən torpağa yağış suları təzyiq altında kiçik deşiklər və ucluqlarla aparılır. Sistemin işləməsi üçün tələb olunan təzyiq adətən nasoslar tərəfindən təmin edilir. Kobud ərazi üçün uyğundur.

Avtomatik Suvarma

Avtomatik Suvarma Sistemləri

Avtomatik suvarma sistemi suvarma sahəsinin insan nəzarəti olmadan avtomatik idarəetmə cihazları ilə həyata keçirilməsidir. Avtomatik suvarma daha effektiv suvarma təmin edir və suvarmada işçilərə ehtiyacı aradan qaldırır. Avtomatik suvarmanın başqa bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, yaşıl ərazinizin və ya bitkiniz üçün kifayət qədər suvarmağa imkan verir. Bu yolla həm pula qənaət edir, həm də yaşıllıq sahələriniz həmişə yaşıl qalır.

Tarla Suvarma

Tarla Suvarma Sistemləri

Damcı suvarma intensiv suvarılan əkinçilikdə istifadə üçün hazırlanmış bir üsuldur. Bu sistem suyun aşağı təzyiq altında müəyyən edilmiş sixemdə verilməsinə imkan yaradır. Bu sistemdə su ümumi boru şəbəkəsi vasitəsilə hər bir hər bitkiyə daşınır. Digər tərəfdən bitkilərə veriləcək gübrələr suvarma suyu ilə birlikdə verilə bilər (gübrələmə sistemləri). Bir sözlə, sistemin əsası bitkiyə lazım olan su və qida maddələrinin miqdarını optimal səviyyədə saxlamaqdır. Bu üsul istixanalarda, meyvə-tərəvəz bağlarında ən çox istifadə edilən üsuldur və sudan qənaətlə istifadəni təmin edir.

Damcı Suvarma

Damcı Suvarma Sistemləri

Damcı suvarma intensiv suvarılan əkinçilikdə istifadə üçün hazırlanmış bir üsuldur. Bu sistem suyun aşağı təzyiq altında müəyyən edilmiş sxemdə verilməsinə imkan yaradır. Bu sistemdə su ümumi boru şəbəkəsi vasitəsilə hər bir hər bitkiyə daşınır. Digər tərəfdən bitkilərə veriləcək gübrələr suvarma suyu ilə birlikdə verilə bilər (gübrələmə sistemləri). Bir sözlə, sistemin əsası bitkiyə lazım olan su və qida maddələrinin miqdarını optimal səviyyədə saxlamaqdır. Bu üsul istixanalarda, meyvə-tərəvəz bağlarında ən çox istifadə edilən üsuldur və sudan qənaətlə istifadəni təmin edir.

Sizi həmçinin maraqlandıra bilər