u-pvc

U-PVC BORULAR

U-PVC BORULAR : Sarvan Group sizə yüksək keyfiyyət standartlarının bütün tələblərinə cavab verən U-PVC boru ‘larını  təmin edir.  U-PVC boruları korroziyaya davamlı olması, zərbələrə və təzyiqlərə qarşı müqavimət göstərməsi, bakteriyaların artımının qabağının alınması ,etmir,3-4-6 metrlərdə istehsal olunduğu üçün daşınması və yığılması asandır.

Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

PVC-U Boruların Xüsusiyətləri

  • İçməli su şəbəkələri
  • Kənd təsərrüfatı suvarma şəbəkələri
  • Tullantı su şəbəkələri
  • Kanalizasiya şəbəkələri
  • Sənaye obyektləri
  • Yanğın şəbəkələri
    Hovuz tikintisi
  • Evakuasiya xətləri
  • Kabelin qorunması və izolyasiyası

PVC-U Borular `ın Məlumatları

U-PVC boru xammalı, digər plastik boruların xammalları ilə müqayisədə daha az neft tərkibi maddələr istifadə edildiyi üçün və istehsalatında daha az enerji tələb etdiyi üçün digər boru çeşidleri arasında ekoloji cəhətdən ən təmiz plastik materiallardan biri sayılır. Digər plastik materiallarla müqayisədə PVC-U boruları həm daha çox az enerji və daha az istehsalat vaxtına sahiptir.

PVC-U borularında və birləşmələrində istifadə olunan sızdırmazlıq contaları xüsusi bir silikon təbəqə ilə örtülü olduğundan, günəş işığına məruz qalması halında contanın pozulması və deformasiyasının qarşısı alınır.

PVC-U boruları və fitinqləri hamar və parlaq daxili və xarici səthləri ilə qalıq və kirli atıqları minimuma endirir, boru sisteminin tıxanmasının qarşısını alır və sürətli və düzgün bir axın təmin edir.

Aşındırıcı olmaması: PVC-U Borusu birləşmələri sərt PVC xammal tərkibli olduğundan xarici faktorlara daha davamlıdır. .
Hamar Daxili Səth: PVC-U Borusu və fitinqləri daxili səthinin hamar və düz olması idealdır.